Home PageRetourneren

Retourneren

 

Kan ik mijn artikel bij TimeXport.eu retourneren

U mag de ontvangen artikelen binnen zeven dagen na ontvangst retour zenden. Gebruik hiervoor bij voorkeur de originele verpakking, maar in ieder geval een deugdelijke verpakking om beschadiging van het artikel te voorkomen. Voeg bij de retourzending de meegezonden retourinstructie toe. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de koper. Dit houdt in dat TimeXport.eu niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gezonden artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed. Na ontvangst van het onbeschadigde retour gezonden artikel, zal TimeXport.eu het volledige aankoopbedrag terugstorten .